Preskočiť na obsah

Obecný podnik Jedľová

Náš obecný podnik poskytuje množstvo služieb z viacerých odvetví. Dominantou týchto služieb je práčovňa, ktorá sa pýši novým vybavením a milým personálom, ako aj jej centrálnym umiestnením v obci. Jej prednosťou sú samozrejme pracie a žehliace služby, ktoré môžu využiť ako občania obce, tak aj osoby a inštitúcie, ktoré našu dedinu neobývajú.

Práčovňa však ani zďaleka nie je jedinou vymoženosťou obce. Ďalšími využiteľnými službami v obci sú kosenie trávy, orezávanie konárov, či strihanie živého plota. Ak má niekto záujem o pravidelné využívanie služieb obecného podniku, obecný podnik mu ponúka viacero zliav na vybranú službu až do výšky 50%. Ako aj pri práčovni, tak aj pri týchto službách nie sú občania obce jediní, ktorí môžu tieto služby využívať. Keďže obecný podnik Jedľová disponuje aj služobným autom, tak za menší poplatok si služby obecného podniku môže objednať hocikto.

V neposlednom rade náš obecný podnik ponúka aj menšie služby, ako hrabanie lístia alebo štiepkovanie konárov v prípade potreby.