Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Tomáš Jurina

Poslanec

Jozef Rozdilský

Poslanec

Kristína Želizňaková

Poslanec

Slavomír Artim

Poslankyňa

Bc. Gabriela Kaliňaková

Poslanec

Zverejnené 17. februára 2022.
Upravené 29. mája 2022.