Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová