Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vyšná Jedľová.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Pripravili sme mobilnú aplikáciu

Vážení občania, radi by sme Vás informovali o novej mobilnej aplikácii našej obce. Nájdete v nej všetky dôležité informácie, ktoré obec poskytuje. O najnovšom dianí, zbere odpadu a udalostiach Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilná aplikácia je dostupná pre Android aj iOS. Viac informácií a odkazy na stiahnutie nájdete kliknutím na… Čítať viac

Informácia o realizácií projektu – kompostéry

ZDRUŽENIE MIKROREGIÓNU BESKYD ROZTOKY 45, 09011 ROZTOKY Združenie mikroregiónu BESKYD informuje o realizácii projektu s názvom „Kompostovanie v mikroregióne Beskyd“. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a spolufinancovaní zo zdrojov EÚ – Kohézny fond. Prioritná os:                     1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Investičná priorita:          1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť… Čítať viac

Informácia o realizácií projektu

Informácia o realizácii projektu Názov prijímateľa: Obec Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník Názov projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania Oblasť… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Nové odchody autobusov od 23.3.2020

Autobusové spoje platné od 23.3.2020 Svidník AS 6:50Svidník pošta 6:52N. Jedľová 6:57V. Jedľová 7:00V. Jedľová PD 7:01Belejovce 7:05 Belejovce 7:05V. Jedľová PD 7:10V. Jedľová 7:12N. Jedľová 7:14Svidník AS 7:25 Svidník AS 12:40Svidník pošta 12:42N. Jedľová 12:49V. Jedľová 12:52V. Jedľová PD 12:53Belejovce 13:00 Belejovce 13:05V. Jedľová PD 13:10V. Jedľová 13:11N. Jedľová 13:15Svidník AS 13:25

Pozvánka – Verejné zhromaždenie

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov obce Vyšná Jedľová, ktoré sa uskutoční dňa 21.12.2019 o 14:30 v sále Kultúrneho domu Vyšná Jedľová Bude podaná informácia o: miestnych daniach a poplatkoch, tvorba odpadu v obci, plánovaných aktivitách v obci v najbližšom období

Memoriál Jána Gibeja (hasičská súťaž)

Dobrovoľný hasičský zbor Svidník      Mesto Svidník v spolupráci s DHZ Nižný Orlík, DHZ Vyšná Jedľová a DHZ Nižná Jedľová            Pozvánka na 2. ročník Memoriálu Jána Gibeja, ktorý sa uskutoční 31.8.2019 (sobota) o 11:00 hod. v priestoroch ZŠ Ul. 8. mája Svidník (futbalové ihrisko) Kategória: muži Podmienky súťaže:   DHZ s… Čítať viac

Jedľová na Spiši

Ako každý rok, tak ani tento nesmie chýbať tradičný výlet, ktorý sa uskutoční dňa 24.8.2019. Tentoraz pôjdeme objavovať krásy Spiša – zoologickú záhradu a Spišský hrad, ktorý sa pýši povesťou najväčšieho hradu Strednej Európy. Pozvaní sú všetci obyvatelia obce. Odporúčame si vziať vhodnú turistickú obuv, veci na prezlečenie, niečo na zahryznutie a v neposlednom rade… Čítať viac