Preskočiť na obsah

História obce

1559

Najstaršie písomné pamiatky, ktoré objasňujú históriu obce Vyšná Jedľová sa viažu k dokumentom Makovického panstva. Spišská kapitula dňa 20. mája 1559, v stredu, deň pred sviatkom apoštola Matúša evanjelistu, opätovne uviedla šľachtica Gašpara Šerédiho do vlastníctva panstva Makovica, ktorého majetkovou súčasťou bola aj dedina Vyšná Jedľová. Pri tejto príležitosti vznikla o nej najstaršia známa správa a uvádza ju pod maďarským názvom v zmysle Ruská Nová Ves. Názov vytvorili zemepáni a používali ho krátky čas. Výstižne však vyjadruje, že dedinu založili rusínski usadlíci podľa zákupného práva, niekedy pred rokom 1559.

1915

Pred 1. svetovou vojnou obyvatelia obce žili veľmi biedne. Bývali v malých drevených domoch, ktoré boli pokryté slamou.   V decembri 1915 sa v chotári obce odohrali boje medzi rakúsko-uhorskými a ruskými vojakmi. Z obce na front odišlo asi 20 mužov.

1945

Aj po vojne bol život biedny. Nedostatok potravín, šatstva a obuvi spolu s málo úrodnou pôdou nútili obyvateľov odchádzať za prácou do cudziny, kde pracovali najmä ako námezdní robotníci v baniach a hutách, predovšetkým v USA. Časť z nich sa síce po čase vrátila, no väčšina už ostala. 14. októbra boli na obec sovietskymi lietadlami zhodené bomby. Ich cieľom bolo zneškodniť nemeckého generála ubytovaného v obci. V ten istý deň bola nariadená evakuácia obce. Obyvatelia odišli najmä smerom na Giraltovce a Vranov nad Topľou. Vrátiť sa mohli až po oslobodení obce 18.1.1945.

1949

Pre obec mala veľký význam nová cesta s tvrdým podkladom, ktorá sa začala stavať v roku 1949 a bola ukončená v roku 1956. 

1951

Roku 1951 bol do obce zavedený na MNV prvý telefón. V tom istom roku bola zavedená aj elektrina a vybudovalo sa osvetlenie.

1957

V roku 1957 sa postavila nová  budova MNV.

1968

 Asfaltová cesta bola zrealizovaná v roku 1968.

1972

Prístavba – kultúrno-správna budova bola postavená v roku 1972.

1985

V priestoroch kultúrneho domu bol roku 1985 zriadený klub mládeže.

1996

Plynofikácia obce prebehla v roku 1996.

1998

Nová kobercová úprava cesty sa previedla v júli 1998.

Predsedovia MNV

Michal Artim (1945-1948), Michal Friga (1948-1954), Jozef Michalko (1954-1960), Peter Zelizňak (1960-1964), Michal Gulik (1964-1971), Ján Pajkoš (1971-1981), Jozef Alexovič (1981-1990).

Tajomníci MNV

Ján Jačanin (1952), Ján Kriško (1952-1954), Jozef Sasarák (1954), Ján Artim (1954-1981), Jozef Kosť (1981-1986), Ján Pavelčák (1986-1990).

Starostovia obce

Ján Pavelčák (1990-1994), Michal Michalko (1994-2013), Mgr. Miroslav Čepan (2014-)