Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vyšná Jedľová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva Belejovce – Conroof

31.12.2020

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Úver Prima banka

31.5.2020

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

31.10.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí NFP – kompostery

31.8.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o manažmente VO

31.8.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová

31.8.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o manažmente VO

31.7.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o účte – Obecný podnik Jedľová

30.6.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí NFP

30.6.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na externé riadenie projektu

30.6.2018

Suma s DPH

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Vyšná Jedľová

Objednávateľ - Sídlo Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Objednávateľ - IČO 00331201

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy